Bệnh và chữa trị bệnh

download

Bệnh chốc

12/03/2016

ĐẠI CƯƠNG Chốc là một bệnh nhiễm khuẩn da rất phổ biến, đặc trưng bởi các thương tổn cơ bản là bọng nước nông, rải rác, nhanh chóng hoá mủ, dập vỡ... Đọc thêm